Uchwała nr XXXVII/476/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/476/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf