Zarządzenie Nr 87/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 87/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Pobierz dokument - format pdf