Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 05-11-2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bronów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00022948/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerami działek 18/49 o pow. 0,0656 ha i 18/51 o pow. 0,0391 ha.
 
Pobierz dokument - format pdf