Zarządzenie Nr 93/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 93/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf