Uchwała nr XXXVIII/488/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/488/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf