Uchwała nr XXXVIII/489/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/489/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 666/2, 682, 683, 678/1 położonych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf