Wykaz z dnia 28.11.2014

Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sowina, zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 138/29 o pow. 0,0403 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf