Zarządzenie Nr 3/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 3/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015r.

Pobierz dokument - format pdf