Zarządzenie Nr 115/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 115/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf