Zarządzenie Nr 8/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 8/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie:ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali w 2015 roku.

Pobierz dokument - format pdf