Zarządzenie Nr 11/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 11/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf