Uchwała nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/459/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf