Uchwała nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf