Uchwała nr III/25/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/25/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf