Zarządzenie Nr 18/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 18/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2015r. w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich finansowania w 2015r.

Pobierz dokument - format pdf