Zarządzenie Nr 25/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 25/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 marca 2015r. w sprawie podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

Pobierz dokument - format pdf