Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Pobierz dokument -format pdf