Uchwała nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Pleszewie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument -format pdf