Zarządzenie Nr 36/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 36/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i upowszechnianie kultury fizycznej

Pobierz dokument - format pdf