Zarządzenie Nr 32/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 32/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2015r. w sprawiezmiany zarzadzenia 62/VI/2013 z dia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia Instarukcji zasad ewidencji, poboru i windykacji opłaty z a gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf