Zarządzenie Nr 34/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 34/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/VI/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie instrukcji sporządzania , obiegu i kontroli dowodów księgowych

Pobierz dokument - format pdf