Zarządzenie Nr 51/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 51/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2015r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf