Zarządzenie Nr 49/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 49/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf