Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r.

Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Pobierz dokument -format pdf