Zarządzenie Nr 57/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 57/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf