Zarządzenie Nr 60/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 60/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf