Zarządzenie Nr 62/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 62/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 148/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paiw płynnych pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf