Zarządzenie Nr 73/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2015r.

Zarządzenie Nr 73/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf