Zarządzenie Nr 77/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 77/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf