Zarządzenie Nr 80/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2015r

Zarządzenie Nr 80/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf