Zarządzenie Nr 81/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2015r

Zarządzenie Nr 81/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf