Zarządzenie Nr 86/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 86/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie ustalenia siedzib Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w obwodach głosowania nr 12 w Brzeziu oraz nr 16 i 17 w Pleszewie w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf