Zarządzenie Nr 88/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 88/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowaneg.

Pobierz dokument - format pdf