Zarządzenie Nr 91/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2015r

Zarządzenie Nr 91/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lipca 2015r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf