Zarządzenie Nr 94/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 94/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Pobierz dokument - format pdf