Zarządzenie Nr 96/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2015r

Zarządzenie Nr 96/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2015r w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

Pobierz dokument - format pdf