Zarządzenie Nr 82/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 82/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20  lipca 2015r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 149/VI/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości.

Pobierz dokument - format pdf