Zarządzenie Nr 84/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 84/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów nabytych przez gminę dla potrzeb ewidencji księgowej.

Pobierz dokument - format pdf