Zarządzenie Nr 95/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 95/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2015 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o WPF pierwsze półrocze 2015 - format pdf

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2015 - format pdf