Zarządzenie Nr 98/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf