Zarządzenie Nr 99/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 99/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów rozliczeń dochodów i wydatków jednostek budżetowych z budżetem Miasta i Gminy Pleszew oraz kontroli sprawozdań budżetowych i finansowych.

Pobierz dokument - format pdf