Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 września 2015 r.

Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 września 2015 r.

 

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a.    utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

b.    zmiany siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych nr 16 i 17 w Pleszewie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.