Zarządzenie Nr 106/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2015r.

Zarządzenie Nr 106/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2015r. w sprawie pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Pobierz dokument - format pdf