Zarządzenie Nr 107/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2015r.

Zarządzenie Nr 107/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2015r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015r.

Pobierz dokument - format pdf