Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r

Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Pobierz dokument - format pdf