Zarządzenie Nr 119/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2015r.

Zarządzenie Nr 119/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2015r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf