Zarządzenie Nr 126/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 października 2015r.

Zarządzenie Nr 126/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 października 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf