Zarządzenie Nr 127/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2015r.

Zarządzenie Nr 127/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

Pobierz dokument - format pdf