Zarządzenie Nr 128/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2015r.

Zarządzenie Nr 128/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2015r. w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności znajdującego się na nim budynku.

Pobierz dokument - format pdf