Zarządzenie Nr 133/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 133/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia czynności nazorczych nad żłobkami lub klubami dziecięcymi.

Pobierz dokument - format pdf